φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΤ ΤΩΝ ΜΥΣΥΦΑ
2017-05-30 18:02:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα, 30-05-2017

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 - ΕΔΕΣΣΑ

Αριθ. πρωτ:131

 

Σε συνέχεια της απελευθέρωσης της χονδρικής τιμής των Μη Συνταγογραφούμενων φαρμάκων η κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών και καθορισμό ανώτατης ενδεικτικής τιμής επί της συσκευασίας.

Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί το εργαστήριο οικονομικών μελετών του Πλανήτη.

Η κίνηση έχει σαφή στόχο τον πλήρη έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής και της αγοράς του φαρμάκου από πλευράς των εταιριών αφού με απελευθερωμένη χονδρική αυτές είναι που θα αποφασίζουν τόσο την πολιτική που θα ακολουθήσουν ανά σημείο πώλησης, όσο και το περιθώριο κέρδους του, αποφασίζοντας για το ποιος θα φανεί πιο «συμπαθητικός» στον καταναλωτή

H μείωση του ΠΚ των φαρμακοποιών αποτελεί στάχτη στα μάτια αφού με την εν λόγω διάταξη ουσιαστικά μιλάμε για την νομοθετική κατάργησή του, προς όφελος των εταιριών παρασκευαστών. Όλος ο έλεγχος της διανομής περνάει στα χέρια τους. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό ξεπούλημα και προσπάθεια μιας περαιτέρω αποδόμησης του επιστημονικού ιστού και φαρμακευτικού δικτύου της χώρας.

Αυτό που στο εξωτερικό ονόμασαν κατηγορία αυτοθεραπείας ως αποτέλεσμα του μικρού αριθμού των φαρμακείων, το οποίο αντανακλά σε μικρότερη πρόσβαση του πληθυσμού στο φάρμακο και την θεραπεία, στην Ελλάδα εισήχθη για να θεραπεύσει μόνον τα οικονομικά της αφού το δημόσιο με την αυξημένη τιμή τους προσδοκά μεγαλύτερα έσοδα από τον φόρο που θα προκύψει.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη χαράτσι στις πλάτες των συμπολιτών μας, το οποίο ως Φαρμακευτικός Σύλλογος Πέλλας καταδικάζουμε απερίφραστα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ                                                     ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΠΙΧΟΥ