φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Σύλλογος

Διοικητικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Πέλλας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΙΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΠΙΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΤΑΜΙΑΣ
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ