φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Σύλλογος

Διοικητικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Πέλλας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΠΙΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΤΑΜΙΑΣ
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΙΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ