φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ
2017-05-04 13:06:08

Από 1 Μαϊου και έπειτα οι συνταγές αναλωσίμων (ταινίες μέτρησης ζαχάρου, σκαρφιστήρες, βελονάκια πένας ινσουλίνης) που εκδίδονται από τους θεράποντες ιατρούς είναι μόνον ηλεκτρονικές.

Ο Ενιαίος κανονισμός παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) ορίζει ότι για τον ΣΔ τύπου ΙΙ η ποσότητα αναλωσίμων που αφορά τις βελόνες πένας ινσουλίνης είναι 50 τεμάχια ανά μήνα.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν ελάχιστες εταιρίες με 50άρια κουτιά που να φέρουν και το αντίστοιχο κουπόνι που θα πρέπει να καταγραφεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αναλωσίμων είναι σαφές ότι μόνον αυτές πλέον αποζημιώνονται.

Ο Φαρμακοποιός σας προσπαθεί να σας εξυπηρετήσει μέχρι τα όρια των δυνατοτήτων του και η παραμετροποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι έξω από αυτά.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας 
Από τον ΦΣ Πέλλας