φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΟΣΦΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
2016-05-28 11:41:44

Αθήνα, 24/5/2016

Αρ. Πρωτ. 1503

 ΠΡΟΣ ΟΣΦΕ


Κύριοι

Όπως γνωρίζετε στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1445 Β/23.5.2016) στην οποία για μια ακόμη φορά διαφαίνεται ο προνομιακός  ρόλος της ΟΣΦΕ στην αδειοδότηση των φαρμακείων και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ.1 αναφέρεται:

«…Άδεια ίδρυσης φαρμακείου δεν χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ).

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ. 

Ευλόγως λοιπόν διερωτώμεθα και επιθυμούμε τη ξεκάθαρη θέση σας:
1. εάν γνωρίζατε την συγκεκριμένη διατύπωση και 
2. εάν αποδέχεσθε ή όχι την συγκεκριμένη διατύπωση

Εν αναμονή της απάντησης σας.   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ