φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Ν. 4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2015-03-31 12:17:07

Έχει δημοσιευθεί ο Ν. 4139/13 που αναφέρεται στις προϋποθέσεις χορήγησης Ναρκωτικών φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς καθώς και τις ποινές σε περίπτωση παράβασης των σχετικών άρθρων. 

 

Τα άρθρα που αναφέρονται στον σχετικό νόμο και αφορούν τα φαρμακεία είναι τα εξής: 8,9,11,14,22