φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΛΟΦΑΠΕ
2018-04-27 20:01:50

  • ​Στο γραφείο την ώρα της κατάθεσης θα παραβρίσκεται μόνο η Κα Στογιάννη, γραμματέας του ΔΙΛΟΦΑΠΕ, ο συνάδελφος που θα καταθέτει τις συνταγές του και ουδείς άλλος.

 

  • Καταθέτουμε τις συνταγές σε κλειστούς φακέλους όπως κάναμε και στην διεύθυνση υγείας. Δεν θα παραλαμβάνονται ανοιχτοί φάκελοι. 

 

  • Για τα φάρμακα εντός του φακέλου βάζουμε τα αντίγραφα των τιμολογίων, συγκεντρωτικής κατάστασης φαρμάκων και συνοδευτικού 

 

  • Για τα φάρμακα εκτός του φακέλου φτιάχνουμε δυο φακέλους έναν με τα Πρωτότυπα με την εξής σειρά:

 

1) Συγκεντρωτική κατάσταση 

2) Τιμολόγια φαρμάκων και Ευρωπαίων ασφαλισμένων 

3) Συνοδευτικό


και έναν με τα αντίγραφα με την εξής σειρά :

 

1) Συγκεντρωτική κατάσταση 

2) Τιμολόγια φαρμάκων και Eυρωπαίων ασφαλισμένων 

3) Συνοδευτικό

4) Φορολογική ενημερότητα

5) Ασφαλιστική ενημερότητα

6) Αίτηση

 

  • Για τα αναλώσιμα πάντα κλειστοί φάκελοι ενώ έξω από τον φάκελο θα έχετε:

 

1) Αίτηση

2  Αντίγραφο Τιμολογίου

3) Αντίγραφο Υποβολής 

 

  • Συνταγές καταθέτουμε έως και την 5η εργάσιμη κάθε μηνός για τα φάρμακα και έως τις 20 του μήνα για τα αναλώσιμα απο τις 8:00 εως τις 15:00

 

  • Οι συνάδελφοι με παρακρατήσεις καταθέτουν επίσης στον διανεμητικό θα αναζητούμε τις πληρωμές και θα ενημερώνουμε πότε θα λαμβάνουν χώρα