φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΖΗΤΑ Ο ΠΦΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2015-12-01 08:19:58

Αθήνα, 26/11/2015

Αριθμ. Πρωτ. 3614

 

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο Επιτροπής  Τιμών  φαρμάκων

Κοινοποίηση: 

 

Μέλη  Επιτροπής  Τιμών φαρμάκων 

Υπουργείου Υγείας

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε  στην προσεχή ανατιμολόγηση να ληφθεί υπόψη η αναγκαιότητα παράτασης διάθεσης αποθεμάτων μεταβατικής περιόδου τουλάχιστον 45 ημερών για τα φαρμακεία και τουλάχιστον 20 ημερών για  τις φαρμακαποθήκες, προκειμένου να διαθέσουν τα αποθέματά τους χωρίς να υποστούν ζημίες.

Μέλη της Επιτροπής Τιμών – εκπρόσωποι ΠΦΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ (Αναπληρωματικό μέλος)                Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ (Τακτικό μέλος)

Κωνσταντίνος Λουράντος                                               Ανδρέας Σοφιανόπουλος