φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Π.Φ.Σ.: Μην υπογράφετε ψηφιακά τις συνταγές
2015-05-14 11:16:59

Αριθμ. Πρωτ. 1837                                                                     Αθήνα, 14/5/2015

ΠΡΟΣ

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

Θέμα: Ψηφιακή υπογραφή και καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Με βάση την ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ στον ιστότοπο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, παρέχονται οδηγίες στους Χρήστες φαρμακοποιούς της εφαρμογής, προκειμένου να υπογράφουν ψηφιακά τις εκτελέσεις των συνταγών των φαρμακείων αλλά και να καταχωρούν στοιχεία της σύμβασής τους με τον ΕΟΠΥΥ όπως ΙΒΑΝ τραπεζικών λογαριασμών, αριθμό Σύμβασης κλπ.

Οι  οδηγίες αυτές αποτελούν πρωτοβουλίες για τις οποίες δεν είχαμε καμία ενημέρωση,  δεν προβλέπονται από τους όρους της Συλλογικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΠΦΣ και του ΕΟΠΥΥ και  ενδεχομένως να υπάρξουν πολλά προβλήματα  τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε όλη της έκτασή τους.

Για τους προαναφερόμενους λόγους μην προχωρείτε σε αίτηση παραλαβής usb stick  για χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,  αλλά ούτε και στην καταχώρηση στοιχείων σύμβασης μέχρι νεώτερης ενημέρωσης.

   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ