φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ
2015-06-16 17:24:48

Αθήνα, 16/6/2015

Αριθμ. Πρωτ. 2169

 

ΠΡΟΣ

Υπουργό Υγείας

κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή

 

 

Συντονιστή Ομάδας Εργασίας ΥΥΚΑ για την ΠΦΥ

καθηγητή κύριο Αλέξη Μπένο

 

 

Mε αφορμή το σχέδιο Οργάνωσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όπως παρουσιάσθηκε από τον Συντονιστή της ομώνυμης Ομάδας καθηγητή κ. Αλέξη Μπένο, θα θέλαμε να επισημάνουμε  την πάγια θέση του κλάδου για την συμμετοχή και των φαρμακοποιών στην ΠΦΥ  για υπηρεσίες που ήδη παρέχουν.

Η Ελλάδα αριθμεί 9880 φαρμακεία που βρίσκονται απ΄ άκρου εις άκρον σε ολόκληρη σε ολόκληρη την χώρα και μπορούν κάλλιστα να στηρίξουν το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.

Οι υπηρεσίες και οι παροχές που θα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από αυτά αφορούν θέματα που θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές που παρατηρούνται σε χώρες του εξωτερικού και χρησιμοποιούν το φαρμακείο για την επίτευξη στόχων πρόληψης ασθενειών στην κοινότητα, αντιμετώπισης απλών περιστατικών, επίβλεψης και καθοδήγησης της αυτοθεραπείας, ελέγχου της ορθής χρήσης των φαρμάκων, της συμμόρφωσης των ασθενών και της αποτελεσματικότητας της αγωγής. 

Μαζί με τα παραπάνω στο φαρμακείο υλοποιούνται πράξεις που αφορούν την ενημέρωση του κοινού για θέματα υγείας και επίτευξης στόχων και πρακτικών εθνικών και διεθνών φορέων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αντικείμενα και οι πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες αυτές καθορίζονται με τη συμμετοχή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ελέγχονται από αυτόν για την εφαρμογή τους.

Τα φαρμακεία, μπορούν να συμπληρώσουν τις δομές του κράτους , ειδικά στην συγκυρία αυτή που το Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει έντονες δυσλειτουργίες.

Διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν πως αυτή η συνεισφορά των φαρμακοποιών έχει θετικά αποτελέσματα  στην γενική υγεία του πληθυσμού αλλά και στην συγκράτηση των δαπανών  υγείας.

Αποκαλυπτική είναι η έρευνα του Εργαστήριου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (Φεβρουάριος 2013) που αναφέρει μεταξύ άλλων πως :

«Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα φαρμακεία επεκτείνουν το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους ασθενείς, συμβάλλοντας στην ορθολογική χρήση των φαρμάκων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Έρευνες δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις από τους φαρμακοποιούς στα πλαίσια της κοινότητας μειώνουν την επιβάρυνση για άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας κατά 29%, και έως 25% για το σύνολο του συστήματος υγείας (Pharmaceutical Group of the European Union, 2012). Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση αποτελούν πεδίο εφαρμογής και ανάπτυξης της έννοιας της «διαχείρισης των φαρμάκων» από τους φαρμακοποιούς»

Επομένως θεωρούμε ότι το Φαρμακείο μπορεί να συνεισφέρει στον σκοπό αυτό, θεσπίζοντας συγκεκριμένες κοστολογημένες υπηρεσίες , προληπτικού ή και συμβουλευτικού χαρακτήρα 

Oι  υπηρεσίες αυτές αφορούν τόσο την υπερωριακή απασχόληση όσο και τις αποζημιώσεις των φαρμακοποιών για εξειδικευμένες υπηρεσίες που πιστοποιημένα παρέχουν στους ασθενείς στα φαρμακεία αποσυμφορώντας το σύστημα υγείας, εξοικονομώντας πόρους, κατευθύνοντας τους ασθενείς στις κατάλληλες δομές υγείας όταν απαιτείται και προάγοντας την πρόληψη και την αγωγή υγείας. 

Οι φαρμακοποιοί μπορούν να πιστοποιούνται από τον ΠΦΣ, ο οποίος διαπραγματεύεται και το ύψος των αποζημιώσεων με τους φορείς που θα καθορίσει το Υπουργείο Υγείας.

Ενδεικτικά περιγράφονται υπηρεσίες που προσφέρονται είτε μεμονωμένα είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα.

• Υπηρεσίες βελτιστοποίησης χρήσης φαρμάκων
• Υποστήριξη και εκπαίδευση ασθενών στη χρήση συσκευών φαρμάκων για ΧΑΠ
• Συνεργασία με την ομάδα υγείας στη θεραπευτική ασθενών χρόνιου πόνου, ρευματολογικών παθήσεων, ψυχικής υγείας, αιματολογίας, αντιπηκτικής αγωγής, καρδιακών ανεπαρκειών.
• Πρόληψη και αντιμετώπιση διαβήτη,
• Υποστήριξη ασθενών στο σπίτι
• Υποστήριξη πρόληψης και υγιούς διαβίωσης
• Απεξάρτηση από το αλκοόλ
• Διακοπή καπνίσματος, έλεγχος βάρους
• Πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος
• Εποχιακός αντιγριπικός εμβολιασμός
• Απλοί διαγνωστικοί έλεγχοι
• Αντιμετώπιση ελαφρών περιστατικών ως εναλλακτική λύση της πρόσβασης στο γενικό ιατρό ή στα εξωτερικά ιατρεία.

Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις. 

 

Με Τιμή 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ