φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2015-09-10 15:17:38

Αθήνα, 10/9/2015

Αριθμ. Πρωτ. 2948

ΠΡΟΣ

ΕΤΑΑ 

Διοικούσα επιτροπή Υγειονομικών ΤΣΑΥ

Υπόψη Προέδρου

κου Ευστάθιου Τσούκαλου

Κύριε πρόεδρε,

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπος μας στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΑΥ κ. Σεραφείμ Ζήκας, οι φαρμακοποιοί  με βάση την δυνατότητα που παρέχει ο ν. 4331/2015 αιτήθηκαν την μετάταξή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, μετά την εφαρμογή της υποχρεωτικής ένταξής τους σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως  αναφέρεται σε ανακοίνωση – απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΑΥ, σε περίπτωση αναδρομικής υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα επιστραφεί (συμψηφιζόμενη ) η διαφορά του 1ου εξαµήνου στον ασφαλισμένο.

Όμως οι μόνοι ασφαλισμένοι για τους οποίους δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν καταβάλλει είναι οι φαρμακοποιοί καθώς, όπως γνωρίζετε,οι εισφορές τους παρακρατούνται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ, όταν ο οργανισμός πληρώνει τα φαρμακεία. 

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί σχετικό αρχείο από το ταμείο σας σε συνεννόηση με τον ΕΟΠΠΥ έτσι ώστε να  συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους φαρμακοποιούς  λόγω της εφαρμογής της υποχρεωτικής ένταξής  τους σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σχετικά προκειμένου να ενημερωθούν τα φαρμακεία όλης της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ