φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΤΣΑΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
2015-06-25 07:57:36

ENIAIO ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΘΕΜΑ 18ο                            Δ.Σ. 352/18-06-2015    

Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α’ εξαμήνου 2015

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει,

την παράταση της καταβολής εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών του α΄ εξαμήνου 2015 από την καταληκτική ημερομηνία  για ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 31/7/2015. 

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.