φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΤΣΑΥ: Γενικές οδηγίες για θερινές κατασκηνώσεις
2015-05-15 08:24:50

Σε αναμονή της αντίστοιχης έγκρισης για τον τομέα ΤΣΑΥ (έχουν γίνει για 7-8τομείς μέχρι τώρα) σας παραθέτουμε τις γενικές αρχές που αποφασίστηκαν φέτος για τη συμμετοχή στις 3 περιόδους θερινών κατασκηνώσεων του ΕΤΑΑ.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα και ολόκληρη η απόφαση:

• Θα φιλοξενηθούν έως 2400 παιδιά ασφαλισμένων
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή και την τελική διαμόρφωση του τελικού κριτηρίου είναι η υποβολή του Ε1 ή σε περίπτωση διαζυγίου το Ε1 του ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ γονέα που ασφαλίζει το παιδί
• Το όριο θα προκύψει από την συμπλήρωση του αριθμού των παιδιών σε συνδυασμό με το Ε.1. Για τον υπολογισμό του ποσού αθροίζονται όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα της πηγής που προέρχονται και για τους 2 συζύγους (μισθωτές υπηρεσίες, ελεύθερο επάγγελμα, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση κ.λ.π.).

• Να μην υπάρχει καμία εξαίρεση για την υποβολή του Ε1 και για καμιά κατηγορία
ασφαλισμένων.
• Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσα παιδιά είναι ασφαλισμένα στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών και έχουν γεννηθεί από 1-1-2001 μέχρι 31-12-2009, χωρίς παρέκκλιση στα όρια ηλικίας.
• Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Α΄, Β΄ & Γ΄ περίοδο ορίζεται από 25-5-2015 μέχρι 29-5-2015 (έως 13.00).

• Από την κλήρωση των υπεραρίθμων στις κατασκηνώσεις και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια να εξαιρεθούν τα παιδιά α)των πολυτέκνων (από τέσσερα παιδιά και άνω) με την προσκόμιση της κάρτας πολυτέκνων.
β)τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών, προσκομίζοντας υποχρεωτικά,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Θερινές κατασκηνώσεις ΕΤΑΑ - 2015