φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Τρόπος Υποβολής Συνταγών ΕΟΠΥΥ
2015-05-07 14:56:41

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

 

1.  Τοποθετούμε εντός του φακέλου υποβολής συνταγών:

 

 • τα 3 πακέτα των συνταγών μας
  • χειρόγραφες (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελούνται χειρόγραφα)
  • κανονικά ηλεκτρονικά εκτελεσμένες
  • συνταγές ανασφάλιστων

 

 • το φάκελο με τις συνταγές αναλωσίμων που περιέχει
  • τα παραπεμπτικά αναλωσίμων
  • αντίγραφο τιμολόγιο αναλωσίμων
  • αποδεικτικό υποβολής από το e-δαπυ

 

 • το σημείωμα της ΚΜΕΣ
 • αντίγραφο Συγκεντρωτικής κατάστασης ΕΟΠΥΥ
 • αντίγραφα τιμολόγια
  • Φαρμάκων
  • Ανασφάλιστων
  • Πιστωτικό (από περικοπές αν υπάρχει)

 

2.  Εκτός φακέλου συνταγών υποβάλλουμε

 

 • ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (α' πακέτο)
  • την πρωτότυπη Συγκεντρωτική κατάσταση ΕΟΠΥΥ (κοινή συγκεντρωτική κατάσταση φαρμάκων και συνταγών ανασφάλιστων, για τα αναλώσιμα δεν απαιτείται κατάσταση)
  • τα πρωτότυπα τιμολόγια
   1. Φαρμάκων
   2. Ανασφάλιστων
   3. Πιστωτικό (από περικοπές αν υπάρχει)
   4. Αναλωσίμων
 • το σημείωμα της ΚΜΕΣ
 • αποδεικτικό υποβολής από το e-δαπυ

 

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (β' πακέτο)
  • αντίγραφο Συγκεντρωτικής κατάστασης ΕΟΠΥΥ
  • αντίγραφα τιμολόγια
   1. Φαρμάκων
   2. Ανασφάλιστων
   3. Πιστωτικό (από περικοπές αν υπάρχει)
   4. Αναλωσίμων
 • το σημείωμα της ΚΜΕΣ
 • αίτηση
 • αποδεικτικό υποβολής από το e-δαπυ
 • ασφαλιστική ενημερότητα
 • φορολογική ενημερότητα

 

Συνολικά απαιτούνται 3 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις, 3 σημειώματα ΚΜΕΣ, 3 αποδεικτικά e-δαπυ, 2 αντίγραφα από όλα τα τιμολόγια, 1 φορολογική ενημερότητα, 1 ασφαλιστική ενημερότητα και 1 αίτηση